odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Niszczenie dokumentów
Niszczenie dokumentów

Kontakt w sprawie niszczenia dokumetów
dokumenty@forestodpady.pl
535 671 021

NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Oferujemy niszczenie dokumentów 3 lub 4 stopnia tajności, zgodnie z normą DIN 32 757-1:

  • po przejęciu dokumentów wystawiamy protokół odbioru materiałów do zniszczenia,
  • po wykonaniu usługi do faktury dołączamy Certyfikat potwierdzający zniszczenie dokumentów.

Zapewniamy:

  • Po przekazaniu dokumentów, pojemniki z dokumentami zabezpieczone są plombami numerowanymi w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,
  • Na prośbę zleceniodawcy zapewniamy pojemniki lub worki przeznaczone do transportu przesyłek wartościowych,
  • Do przekazanych dokumentów mają dostęp tylko nasi wytypowani pracownicy.