odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady medyczne i weterynaryjne

Kontakt w sprawie odpadów medycznych i weterynaryjnych
medyczne@forestodpady.pl
796 671 021

ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE

Oferujemy zagospodarowanie :

 • odpadów medycznych,
 • odpadów weterynaryjnych,
 • odpadów zwierzęcych KAT 1, 2 i 3,
 • odpadów pokonsumpcyjnych,
 • przeterminowanych leków,
 • odczynników chemicznych,
 • innych odpadów.

Zapewniamy:

 • transport samochodami 600 kg – 24 t,
 • zespół przeszkolonych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji przekazanego odpadu - "Karta Przekazania Odpadu",
 • prowadzenie dokumentacji rocznych,
 • zestawień przekazanych odpadów,
 • jednorazowe pojemniki na odpady medyczne 0,7 l. – 60 l.,
 • worki na odpady 35 l. – 240 l.