odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Odpady płynne
Odpady płynne

Kontakt w sprawie odpadów płynnych plynne@forestodpady.pl
796 671 021

ODPADY PŁYNNE

Oferujemy:

  • transport płynnych odpadów przemysłowych
  • opróżnianie separatorów
  • wywóz nieczystości płynnych

Zapewniamy:

  • transport cysternami poj. 5 - 24 000 l.
  • zespół przeszkolonych pracowników
  • prowadzenie dokumentacji przekazanego odpadu- "Karta Przekazania Odpadu"