odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne i weterynaryjne

więcej...
Odpady budowlane sprzątanie pomieszczeń

Odpady budowlane sprzątanie pomieszczeń

więcej...
Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów

więcej...
Odbiór surowców

Odbiór surowców

więcej...
Odpady płynne

Odpady płynne

więcej...
Pielęgnacja terenów zielonych

Pielęgnacja terenów zielonych

więcej...
Szkolenia i decyzje

Szkolenia i decyzje

więcej...

Oferta

Głównym kierunkiem działania Firmy FOREST jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Mając na względzie indywidualne potrzeby naszych klientów sukcesywnie poszerzamy działalność naszej Firmy, obecnie wdrożyliśmy dodatkowe produkty opisane w ofercie.

Pracujemy na podstawie stosownych decyzji administracyjnych, współpracujemy z profesjonalnymi spalarniami odpadów medycznych i przemysłowych, zakładami utylizacji i recyklingu odpadów oraz oczyszczalniami ścieków.
Pozwala to mieć pewność, że przekazane naszej Firmie odpady, za które bierzemy pełną odpowiedzialność, trafią do odzysku lub utylizacji, a potwierdzenie tego faktu zostanie odnotowane na karcie przekazania odpadu i zwrotnie dostarczone do wytwórcy.

Dbamy jednocześnie o utrzymanie atrakcyjnych cen za przekazanie odpadów z jednoczesnym zapewnieniem profesjonalnej obsługi.

Zachęcamy również do wdrażania nowoczesnych technologii związanych z ochroną środowiska oferując do sprzedaży i montażu przydomowe oczyszczalnie ścieków.