odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Szkolenia i decyzje
Szkolenia i decyzje

Kontakt w sprawie szkoleń i decyzji
szkolenia@forestodpady.pl
535 412 451

SZKOLENIA, DORADZTWO, USŁUGI ŚRODOWISKOWE

SZKOLENIA:
- Prawo ochrony środowiska dla przedsiębiorców - ewidencja sprawozdawczość, naliczanie opłat, uzyskiwanie pozwoleń

to szkolenie mające na celu wprowadzić uczestników w zakres wymagań prawnych oraz obowiązków ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Dzięki całościowemu spojrzeniu na kwestię ochrony środowiska jak i dużej ilości wiadomości praktycznych szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w zakresie POŚ jak i dla średniozaawansowanych.

- Obowiązki przedsiębiorców w świetle znowelizowanej ustawy o odpadach

to szkolenie omawiające kompleksowo temat odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem wymagań dotyczących ewidencji wytwarzanych odpadów, wymaganych decyzji administracyjnych dla wytwórców oraz prowadzących odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów. W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia związane z karami administracyjnymi i postępowaniem kontrolnym.

- Warsztaty: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

skupiamy się na praktycznych stronach naliczania opłat środowiskowych oraz poprawnym przygotowaniu sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska.

- Zmiany w gospodarce odpadami - Dyrektywa 2008/98/WE

przedstawiamy informacje mające na celu pomóc Przedsiębiorcom w przygotowaniu się do zmian wprowadzanych zapisami ww. Dyrektywy.

- Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych - zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

szkolenie omawiające wymagania ustawy o odpadach oraz wymagania SANEPID dotyczące postępowania z odpadami medycznymi w:laboratoriach, szpitalach, przychodniach, NZOZ-ach, gabinetach lekarskich.

- Sprzęt elektryczny i elektroniczny - rejestry, sprawozdania, opłaty - kurs teoretyczny wraz z warsztatami praktycznymi

jest to szkolenie mające na celu omówienie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz aktów wykonawczych.

- Baterie i akumulatory - rejestry, sprawozdania, opłaty, 
kurs teoretyczny wraz z warsztatami praktycznymi
Celem tego szkolenia jest przybliżenie oraz wyjaśnienie obowiązków jakie ciążą na Przedsiębiorcach w związku z wprowadzaniem baterii i akumulatorów na rynek.

- Obowiązujące regulacje prawne i projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

szkolenie to omawia obowiązki Przedsiębiorstw wprowadzających opakowania na rynek oraz towary w opakowaniach.


USŁUGI ŚRODOWISKOWE

Odpady:

 • Informacja o wytwarzanych odpadach,
 • Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi,
 • Program Gospodarki Odpadami dla firm budowlanych, remontowych, serwisowych oraz sprzątających,
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji,
 • Zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów.

Powietrze:

 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia,
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów/pyłów do powietrza.

Woda:

 • Operat wodnoprawny.

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Obsługa stała oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości - prowadzimy kompleksowo ewidencję w zakresie:

 • Opłat za korzystanie ze środowiska,
 • Odpadów,
 • Wprowadzania opakowań/sprzętu elektrycznego i elektronicznego/baterii i opakowań oraz naliczania opłaty produktowej.

Inwestycje:

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Raport oddziaływania na środowisko.