By

Ym
16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
worki na odpady medyczne
Segregacja odpadów medycznych to jeden z podstawowych obowiązków każdej placówki o charakterze medycznym. Ze względu na charakter opadów produkowanych w tego typu miejscach, ich segregacja została ściśle określona przez prawo. Dotyczy to w szczególności worków, lodówek i pojemników na odpady. Jakie warunki muszą spełniać, aby można było w nich składować odpady medyczne?
odpady medyczne instrukcje postępowania
Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie