odpady
medyczne

535 671 021

odpady
budowlane

796 671 021

odbiór
surowców

796 671 021

niszczenie
dokumentów

535 671 021

odpady
płynne

534 671 021

tereny
zielone

534 671 021

szkolenia
i decyzje

608 037 657

Dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Zakup specjalistycznego środka transportu oraz sprzętu komputerowego warunkiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności działania Firmy."

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOREST" Sylwia Żak

ul. Armii Krajowej 31/9

43-100 Tychy

Wartość projektu: 170 970.00 zł

Wartość dofinansowania: 83 400.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl