Ścieki przemysłowe

odpady płynne

Kontakt
Andrzej Talaga
[email protected]
796 671 021

Ścieki przemysłowe – co to takiego?

Zgodnie z definicją, ścieki przemysłowe to nieczystości, które nie należą do grupy ścieków bytowych lub wód opadowych i stanowią wynik prowadzonej działalności gospodarczej, np. handlowej, przemysłowej, transportowej lub usługowej. Zalicza się do nich m.in. zużyte ciecze, roztwory i zawiesiny, które są odprowadzane za pośrednictwem rurociągów do zbiorników lub cieków wodnych, a także fekalia z gospodarstw domowych  oraz odpady żywnościowe.

Jak wygląda odbiór ścieków przemysłowych w FOREST Gospodarka Odpadami?

W P.W. FOREST Sylwia Żak od ponad 13 lat zajmujemy się odbiorem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych, jak również innych odpadów płynnych. Dbamy o sprawny i bezpieczny odbiór ścieków z oczyszczalni zakładowych, jak również innych nieczystości, które powstają na skutek procesów produkcyjnych. Dysponujemy niezbędnym sprzętem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną realizację zleceń, mając przy tym na uwadze troskę o środowisko naturalne.

Odbiór ścieków przemysłowych w P.W. FOREST Sylwia Żak – dlaczego my?

Klientom, którzy korzystają z usług odbioru ścieków przemysłowych realizowanych przez naszą firmę, gwarantujemy:

  • dostęp do specjalistycznych środków transportu – usługę odbioru i wywozu ścieków przemysłowych realizujemy za pomocą specjalnych cystern posiadających pompy dużej mocy z załadunkiem podciśnieniowym o pojemności 23 m3;
  • sprawną i rzetelną obsługę przeszkolonych pracowników;
  • terminowość usług, które realizowane są zawsze zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • pełną dokumentację, która potwierdza zarówno odbiór ścieków przemysłowych, jak i skuteczne ich zagospodarowanie.

Kto jest zobowiązany do odprowadzania ścieków przemysłowych?

Usługi w zakresie odbioru ścieków przemysłowych, a następnie transportu ich do instalacji uprawnionych do bezpiecznego przetworzenia, realizujemy na rzecz podmiotów, które takie ścieki generują. Zalicza się do nich m.in. firmy z branży automotive, hutniczej, górniczej, energetycznej i inne zakłady przemysłowe.

Formularz kontaktowy – zamów odbiór i utylizację ścieków przemysłowych

    * - wymagane