Wywóz gruzu i odbiór odpadów budowlanych – kontener na gruz i odpady budowlane

Formularz zamówienia kontenera

(transport powyżej 30 km wg indywidualnej wyceny)
Wybierz pojemność kontenera
5 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
7 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
10 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
18 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302

Wybierz rodzaj odpadów
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
300.00 / 324.00
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
350.00 / 378.00
17 03 80
Odpadowa papa
950.00 / 1026.00
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
180.00 / 194.40
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
1180.00 / 1274.40
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
950.00 / 1000.26
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
590.00 / 637.20
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
500.00 / 540.00
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
660.00 / 712.80
 
 

Dla kodów odpadów 17 01 01 i 17 01 07 w ilości powyżej 2 Mg w kontenerze, koszt odbioru i utylizacji wyniesie 850,00 zł netto (924,00 brutto) Kontener podstawiamy na 14 dni roboczych. W kontenerze mogą być umieszczone tylko odpady zawarte w cenniku, nie można umieszczać odpadów niebezpiecznych.
Faktura zostanie przesłana na wskazany w zleceniu adres do 7 dni roboczych.

dalej
Twoje zamówienie
 
+ DODAJ KOLEJNY KONTENER
 
Termin
 
Koszt postoju kontenera:
Podstawienie
GRATIS
Koszt odbioru - TYCHY
230 zł netto / 248 zł brutto
Koszt odbioru - poza TYCHAMI (+30km)
280 zł netto / 302 zł brutto
Koszt utylizacji (cena za tonę)

 
Miejsce podstawienia kontenera
 
 
Wymagana ilość miejsca dla podstawienia kontenera
Kontener 5 m3
10 m x 10 m
Kontener 7 m3
15 m x 15 m
Kontener 10 m3
20 m x 20 m
Kontener 18 m3
30 m x 20 m
 
 

Numer przekażemy kierowcy, aby mógł ustalić dokładne miejsce podstawienia kontenera.

 
 
dalej
 
+ DODAJ KOLEJNY KONTENER
 
Termin

Data podstawienia

Postój kontenera

Miejsce podstawienia kontenera

Miejscowość

 

Adres

Imię i nazwisko

 

Kontaktowy nr telefonu

 
Dane do faktury VAT

Wypełnij nazwę firmy i NIP jeśli chcesz rozliczyć koszt podstawienia kontenera na firmę.

 
 

Od 1 stycznia 2020r. obowiązują ważne zmiany w BDO. W przypadku firm wymagane jest podanie numeru rejestrowego BDO. Więcej informacji: bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

 
 
 
SKOPIUJ ADRES PODSTAWIENIA

Adres dla płatności może być inny niż adres podstawienia kontenera

 
 
 

Na ten adres wyślemy potwierdzenie zamówienia oraz fakturę VAT.

 
dalej
 
+ DODAJ KOLEJNY KONTENER
 
Termin

Data podstawienia

Postój kontenera

Miejsce podstawienia kontenera

Miejscowość

 

Adres

Osoba odbierająca

 

Nr telefonu osoby odbierającej

Dane do faktury VAT
 

Imię

Nazwisko

 

Pesel

 

Miejscowość

Kod pocztowy

 

Adres

 

Adres e-mail

 

Klauzula informacyjna zgodna z art. 12 RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FOREST" SYLWIA ŻAK, UL. MURARSKA 28, 43-100 TYCHY
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - e-mail.: [email protected], telefon: +48 (32) 720 52 32,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
 5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się pod linkiem: https://forestodpady.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


Na całkowity koszt usługi składa się koszt jednorazowego podstawienia kontenera oraz koszt zagospodarowania odpadów znajdujących się w kontenerze zgodnie z klasyfikacją oraz cennikiem składowania odpadów.

 
 
 
 
 
 
Wybierz rozmiar kontenera
5 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
7 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
10 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
18 m3
 TYCHYpoza TYCHAMI
+30 km
POSTAWIENIEGRATISGRATIS
ODBIÓR
(zł netto/brutto)
230/248280/302
Wybierz rodzaj odpadu
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
300.00 / 324.00
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
350.00 / 378.00
17 03 80
Odpadowa papa
950.00 / 1026.00
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
180.00 / 194.40
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
1180.00 / 1274.40
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
950.00 / 1000.26
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
590.00 / 637.20
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
500.00 / 540.00
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
660.00 / 712.80
 

WYWÓZ GRUZU I ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH

Prawidłowe gospodarowanie odpadami budowlanymi to niezwykle ważny proces, który nie tylko obniża koszty realizowanej inwestycji budowlanej, ale także chroni środowisko naturalne. Do tego typu materiałów zalicza się przede wszystkim odpady powstające podczas prac remontowych, budowlanych oraz rozbiórkowych, takie jak m.in. gruz budowlany, resztki kleju, farb, tynku i tapet, płyty kartonowo-gipsowe oraz szkło okienne. Ważne jest jednak to, że część z tego typu odpadów budowlanych może być wykorzystana do ponownego przetworzenia.

Odbiór odpadów budowlanych w P.W. FOREST Sylwia Żak

W FOREST Gospodarka Odpadami zajmujemy się wywozem gruzu w Katowicach, Tychach oraz innych miastach na terenie Śląska, a także odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych (regipsu, materiałów izolacyjnych, elementów metalowych, materiałów ceramicznych i wielkogabarytowych oraz mebli). Ważne jest dla nas umiejętne łączenie kwestii ekologii oraz profesjonalnej realizacji usług, w związku z czym dbamy o to, by wywóz gruzu odbywał się w profesjonalnych warunkach, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Klienci mogą do nas zadzwonić lub wysłać maila z zamówieniem. My następnie przedstawiamy im naszą ofertę cenową i podstawiamy kontenery.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług wywozu gruzu?

Klienci, którzy zaufają naszym usługom, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w kwestiach związanych z odbiorem odpadów budowlanych. Tym, co nas wyróżnia na terenie innych firm specjalizujących się w wywozie gruzu na Śląsku, jest:

 • współpraca z odpowiednio przeszkolonym zespołem pracowników;
 • terminowość w kwestii odbioru odpadów budowlanych oraz wywozu gruzu;
 • możliwość skorzystania z kontenerów na gruz  o pojemności od 5 do 18 m3;
 • przeprowadzanie pełnej dokumentacji związanej zarówno z odbiorem, jak i przetworzeniem lub zagospodarowaniem odpadów budowlanych.

Kto może skorzystać z oferty wywozu gruzu na Śląsku?

Do zapewnienia odbioru odpadów budowlanych zobowiązany jest każdy, kto je wytwarza. Naszą ofertę kierujemy zatem zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm czy też instytucji na terenie Śląska, które generują odpady budowlane, w tym m.in. gruz.