Baza wiedzy

sprawozdanie roczne 2019 bdo

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Dotychczasowy termin składania sprawozdań z odpadów to 15 marca każdego roku. Jednak w tym roku termin ten przesunięto. Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br.