Odpady przemysłowe

odpady przemysłowe

Kontakt
Andrzej Talaga
[email protected]
796 671 021

Czym są odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe to wszystkie te odpady, które powstają w wyniku działalności gospodarczej zakładów przemysłowych, a także takich podmiotów, jak m.in. szpitale, magazyny, warsztaty samochodowe i zakłady budowlane. Do tej kategorii odpadów wlicza się zarówno odpady stałe (m.in. odpady poprodukcyjne, drewno, złom, opakowania z tworzyw sztucznych, kartony), jak i odpady płynne (m.in. ciecze chemiczne, farby, rozpuszczalniki, czyściwo, opakowania po substancjach niebezpiecznych, osady ściekowe).

Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych w FOREST Gospodarka Odpadami

P.W. FOREST Sylwia Żak jest jedną z największych firm zajmujących się odbiorem odpadów przemysłowych z całej Polski. W ramach prowadzonej przez nas działalności świadczymy kompleksowe usługi związane z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, począwszy od ich odbioru, aż po transport do instalacji uprawnionych do ich unieszkodliwiania (m.in. do zakładów przetwarzania, spalarni odpadów przemysłowych i oczyszczalni ścieków przemysłowych). Dbamy o to, by wszystkie realizowane przez nas usługi odbywały się szybko i sprawnie, a także zgodnie z wymogami środowiskowymi.

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w P.W. FOREST Sylwia Żak – czy warto?

W FOREST Gospodarka Odpadami zależy nam na tym, by sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych klientów, a także kierować się dobrem planety. W związku z tym, korzystając z naszych usług odbioru odpadów przemysłowych, a następnie ich przetworzenia lub zagospodarowania, klienci zyskują gwarancję:

  • terminowego odbioru odpadów przemysłowych;
  • dostępu do specjalnych pojazdów o zabudowie izotermicznej i hakowej (do załadunku kontenerów), jak również do cystern przeznaczonych do transportu odpadów płynnych;
  • wsparcia przeszkolonego zespołu pracowników, który udziela porad dotyczących prawidłowego przetwarzania odpadów przemysłowych;
  • prowadzenia pełnej dokumentacji odbioru oraz przetworzenia lub zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Kto podlega obowiązkowi prawidłowego zagospodarowania odpadów przemysłowych?

Do prawidłowego gospodarowania odpadami  przemysłowymi  zobowiązane przepisami prawa są wszystkie podmioty, które generują tego typu odpady, w tym przede wszystkim firmy z branży automotive, górniczej, energetycznej oraz hutniczej, a także mniejsze zakłady np. mechanicy samochodowi.

Utylizacja odpadów przemysłowych – formularz kontaktowy

    * - wymagane