Utylizacja odpadów medycznych

Odpady medyczne

Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Prawidłowe unieszkodliwienie odpadów medycznych stanowi duże wyzwanie dla podmiotów świadczących usługi w sektorze służby zdrowia. Jest to ważne przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa, ponieważ przechowywanie tego typu odpadów w niekontrolowanych warunkach może zagrażać nie tylko środowisku, ale także zdrowiu i życiu ludzi. Niezwykle ważne jest pod tym względem umiejętne rozpoznanie i klasyfikacja odpadów, a następnie sprawne zagospodarowanie odpadów medycznych.

Odbiór i wywóz odpadów medycznych w P.W. FOREST Sylwia Żak

W FOREST Gospodarka Odpadami specjalizujemy się w odbiorze odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym m.in. odpadów zakaźnych i niebezpiecznych, a następnie ich transporcie oraz utylizacji. Klienci, którzy decydują się na skorzystanie z naszych usług, zyskują gwarancję:

  • terminowości – od ponad 13 lat obsługujemy dziesiątki klientów ze Śląska, którzy mogą liczyć na terminowy odbiór odpadów;
  • bezpiecznego transportu odpadów – dysponujemy odpowiednio przystosowanymi środkami transportu do przewozu odpadów niebezpiecznych, które gwarantują bezpieczeństwo podczas transportu;
  • rzetelnej realizacji usług – posiadamy potrzebne uprawnienia do odbioru i wywozu odpadów medycznych;
  • pełnej dokumentacji – prowadzimy niezbędną dokumentację odbioru i zagospodarowania odpadów;
  • doradztwa – pokazujemy klientom, w jaki sposób powinni postępować z odpadami medycznymi, a także pomagamy im w obsłudze dokumentacji.

Kto jest zobowiązany do utylizacji odpadów medycznych?

Informacje na temat tego, jakie instytucje podlegają obowiązkowi odpowiedniego zagospodarowania odpadów medycznych, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z tym dokumentem naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym: szpitali, przychodni, laboratoriów, aptek, gabinetów lekarskich i kosmetycznych.

Utylizacja odpadów medycznych – cena

Ceny zagospodarowania odpadów medycznych mogą różnić się w zależności od lokalizacji punktu odbioru odpadów medycznych, częstotliwości odbioru, rodzaju odpadów oraz ich wagi. 

Kontakt
Małgorzata Gąsior
[email protected]
535 671 021

Formularz kontaktowy – odbiór i utylizacja odpadów medycznych

    * - wymagane