Transport odpadów spożywczych

Bio odpady

Kontakt
Krzysztof Jakubina
[email protected]
576 671 021

Czym są odpady spożywcze?

Mianem odpadów spożywczych określa się wszystkie odpady żywnościowe (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i odpady zmieszane), które powstają w wyniku produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji żywności. Zalicza się do nich odpady należące do trzech grup: produkty, które uległy zepsuciu lub przeterminowaniu, odpady powstające na etapie przygotowywania potraw (np. zużyty olej oraz obierki po warzywach), jak również resztki jedzenia, które nie zostały przez nas spożyte.

Utylizacja odpadów spożywczych z FOREST Gospodarka Odpadami

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów spożywczych stanowi ważną kwestię w kontekście utrzymania dziennego porządku globalnej ekologii, jak również prawidłowego administrowania placówkami gastronomicznymi. W P.W. FOREST Sylwia Żak dbamy o kompleksową realizację usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów spożywczych. Zajmujemy się przetwarzaniem niemal wszystkich rodzajów odpadów spożywczych, w tym odpadów pokonsumpcyjnych i przetwórstwa spożywczego, przeterminowanej żywności oraz produktów wycofanych ze sprzedaży.

Dlaczego warto postawić na transport odpadów spożywczych w FOREST Gospodarka Odpadami?

Transport i utylizacja odpadów spożywczych nie mają przed nami żadnych tajemnic. Jako jedna z najrzetelniejszych firm przetwarzających odpady gwarantujemy naszym klientom:

  • terminowość w zakresie odbioru oraz transportu odpadów spożywczych;
  • stały kontakt z zespołem przeszkolonych pracowników, którzy służą wsparciem w każdej kwestii związanej z zagospodarowaniem odpadów spożywczych;
  • pełną dokumentację w zakresie gospodarowania  odpadami  spożywczymi;
  • doradztwo w zakresie prawidłowego przetwarzania odpadów spożywczych.

Kto ma obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  spożywczymi?

W świetle obowiązujących przepisów prawa, o prawidłowe przetwarzanie odpadów spożywczych powinny dbać wszystkie firmy z branży gastronomicznej (m.in. restauracje, kawiarnie, puby, bistra), które wytwarzają odpady spożywcze, a także zakłady produkcyjne (np. mięs i wędlin), szpitale, placówki edukacyjne oraz centra logistyczne.

Formularz kontaktowy – zamów transport odpadów spożywczych

    * - wymagane