Surowce wtórne – odbiór makulatury i odbiór folii

Transport

Kontakt w sprawie odbioru surowców
[email protected]
796 671 021

Odbiór folii i makulatury – jak właściwie przetwarzać surowce wtórne?

Pod pojęciem surowców wtórnych kryją się odpady nadające się do recyklingu, czyli m.in. papier i tektura opakowaniowa, w której dostarczane są surowce do produkcji, dokumenty biurowe (zadrukowane i niezadrukowane), gazety (kolorowe i czarno-białe), produkty papiernicze (książki, zeszyty). Do surowców wtórnych zalicza się także folię opakowaniową, folię stretch, puste opakowania po produktach (z wyłączeniem substancji niebezpiecznych), a także złom, szkło czy elektronikę. Warto jednak pamiętać, że wszystkie surowce wtórne nadające się do recyklingu muszą być odpowiednio przygotowywane i segregowane, tak, by mogły następnie być poddawane ponownemu przetworzeniu.

Odbiór makulatury i folii w FOREST Gospodarka Odpadami

Jedną z ważnych gałęzi działalności naszej firmy Forest Odpady jest odbiór makulatury, folii oraz innych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przetwarzanie takich materiałów wymaga odpowiedniej organizacji. W związku z tym zwracamy szczególną uwagę na to, by wszystkie surowce odebrane od klienta transportowane były bezpośrednio do instalacji, które prowadzą recykling odpadów.  

Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie odpady folii, papieru i tektury, które nie są wytwarzane w naszych domach, należą do odpadów – surowców wtórnych innych niż odpady komunalne. Odpady te należy zagospodarować poprzez przekazanie ich do recyklingu. Przepisy Unii Europejskiej narzucają osiągnięcie określonych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Oddanie takich odpadów do FOREST Gospodarka Odpadami zapewnia realizację tych obowiązków i przekazanie surowców wtórnych do recyklingu.

Odbiór folii i makulatury – dlaczego warto wybrać P.W. FOREST Sylwia Żak?

Wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru makulatury, folii oraz innych surowców wtórnych sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić:

  • stałe wsparcie przeszkolonych pracowników;
  • bezpieczny transport surowców samochodami o pojemności od 600 kg do 24 ton;
  • dostęp do kontenerów oraz wszelkich opakowań przeznaczonych do prawidłowej zbiórki surowców wtórnych;
  • pełną dokumentację przekazywanych odpadów, czyli Karty Przekazania Odpadu.

Kto może skorzystać z naszych usług odbioru folii i makulatury?

W P.W. FOREST Sylwia Żak współpracujemy z wieloma podmiotami, które są specjalistami w recyklingu surowców wtórnych, takich jak folie oraz makulatura. Nasze usługi skierowane są m.in. do firm produkcyjnych, korporacji, banków, urzędów, szkół, szpitali oraz przychodni.