Segregacja gruzu, odpadów budowlanych zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych

Żyjemy w czasach, w których troska o środowisko naturalne i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami zyskuje na coraz większym znaczeniu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku branży budowlanej i remontowej, gdzie takie procesy jak segregacja gruzu, odpadów budowlanych zmieszanych i odpadów wielkogabarytowych mogą nastręczać sporo trudności zarówno ekipom budowlanym, jak i inwestorom. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i sprawdźmy, jak skutecznie segregować gruz, odpady budowlane i wielkogabarytowe.

Żyjemy w czasach, w których troska o środowisko naturalne i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami zyskuje na coraz większym znaczeniu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku branży budowlanej i remontowej, gdzie takie procesy jak segregacja gruzu, odpadów budowlanych zmieszanych i odpadów wielkogabarytowych mogą nastręczać sporo trudności zarówno ekipom budowlanym, jak i inwestorom. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i sprawdźmy, jak skutecznie segregować gruz, odpady budowlane i wielkogabarytowe.

Prawidłowa segregacja odpadów budowlanych pierwszym krokiem ku ekologicznemu podejściu do budowy i remontu

Na początku grudnia 2022 roku polski rząd przyjął ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, co z kolei doprowadziło do wprowadzenia zmian w ustawie o odpadach. Tym, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na przeprowadzanie robót budowlanych i rozbiórkowych, jest fakt, że od 1 stycznia 2025 roku w życie wejdą przepisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania i segregacji odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne, kamienie). Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył gospodarstw domowych, PSZOK-ów oraz odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Pamiętajmy jednak, że prawidłowa segregacja odpadów budowlanych to nie tylko zbliżający się obowiązek wynikający z przepisów prawnych, lecz przede wszystkim kluczowy krok w trosce o środowisko naturalne i efektywne gospodarowanie zasobami, w tym m.in. ich recykling oraz ponowne wykorzystanie. Takie surowce jak beton, metal, szkło lub drewno mogą posłużyć do produkcji nowych materiałów budowlanych, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na surowce naturalne i minimalizując ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

I na koniec – segregacja odpadów budowlanych zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami szkodliwymi, a do tego obniża emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii niezbędnej do produkcji nowych surowców. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia ekologii i troski o środowisko naturalne.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ

Segregacja gruzu i odpadów budowlanych zmieszanych – jak podejść do tego procesu?

Każda budowa czy też remont wiąże się z generowaniem dużej ilości różnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, ceramika, beton, szkło, drewno oraz gruz. Jak wynika z ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, każdy inwestor jest zobowiązany do utylizacji i wywiezienia ich z placu budowy lub po remoncie. Należy podkreślić, że odpadów tych nie można umieszczać w standardowych pojemnikach na odpady komunalne, a niestosowanie się do tego wiąże się z określonymi sankcjami.

Jak zatem prawidłowo postępować z gruzem i odpadami budowlanymi zmieszanymi? Najważniejszą zasadą jest postawienie specjalnego kontenera na odpady budowlane. Można go wynająć odpłatnie od firm, które oferują usługi wywożenia odpadów budowlano-remontowych. Taki kontener jest dowożony pod wskazany adres, pod którym prowadzone są prace budowlane lub remontowe. Po upływie określonego czasu po kontener przyjeżdżają pracownicy firmy, zajmując się dalszą utylizacją odpadów.

Co można umieścić w kontenerze na odpady budowlane? Specjalne pojemniki mogą być wykorzystywane do przechowywania:

  • czystego gruzu budowlanego, w tym m.in. elementów ceglanych, betonowych i niedużych ilości ceramiki;
  • odpadów budowlanych zmieszanych, które oprócz gruzu obejmują również takie odpady jak panele drewniane, boazeria, większe ilości ceramiki i armatury, odpady metalowe i stalowe, folie malarskie,
  • opakowania po chemii budowlanej;
  • ziemi, która na etapie przygotowywania gruntu pod budowę staje się odpadem generowanym w dużych ilościach,
  • materiałów izolacyjnych.

A czego pod żadnym pozorem nie można składować w kontenerze? Rzecz jasna, materiałów niebezpiecznych.

Jak widać, prawidłowe gospodarowanie gruzem i innymi odpadami budowlanymi wiąże się przede wszystkim z korzystaniem z odpowiedniego kontenera. Takie pojemniki podstawiamy naszym klientom, a następnie odbieramy od nich po zakończonej budowie lub remoncie. Dbamy o to, by wywóz odpadów budowlanych odbywał się w profesjonalnych warunkach, dbając przy tym o bezpieczeństwo przeprowadzanych usług. Nasze usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz instytucji na terenie Śląska, które generują duże ilości odpadów budowlanych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.