Dlaczego warto segregować śmieci?

dlaczego warto segregować śmieci

Plastik jest wszędzie! Od głębin oceanu (Rów Mariański) po najwyższe szczyty gór (Mount Everest). Niestety stał się symbolem naszych czasów… Na szczęście możemy obserwować pewnego rodzaju przebudzenie. Chyba już niewiele osób ma jakiekolwiek wątpliwości co do potrzeby sortowania śmieci. Sprawa jest oczywista – warto segregować śmieci! Tym bardziej, że co roku produkujemy ich coraz więcej.

Plastik jest wszędzie! Od głębin oceanu (Rów Mariański) po najwyższe szczyty gór (Mount Everest). Niestety stał się symbolem naszych czasów… Na szczęście możemy obserwować pewnego rodzaju przebudzenie. Chyba już niewiele osób ma jakiekolwiek wątpliwości co do potrzeby sortowania śmieci. Sprawa jest oczywista – warto segregować śmieci! Tym bardziej, że co roku produkujemy ich coraz więcej.

Segregacja śmieci – obowiązek i odpowiedzialność

Właściwa segregacja śmieci jest najpopularniejszą formą wsparcia środowiska naturalnego. Segregując śmieci wspomagamy recykling, czyli proces przetwarzania odpadów i ponownego ich wykorzystania. Recykling jest próbą zachowania równowagi pomiędzy rozwojem cywilizacji a pogarszającym się stanem środowiska.

Efektywność naszych codziennych działań z tego zakresu ma i będzie mieć coraz większy wpływ na warunki życia na Ziemi. Dlatego segregacja śmieci jest obowiązkiem każdego członka gospodarstwa domowego, a także właścicieli firm i przedsiębiorstw.

Zalety segregacji śmieci

Segregacja śmieci nie jest już tylko przykrym prawnym obowiązkiem, ale świadomym i skutecznym działaniem w celu ochrony środowiska, zwierząt i samego człowieka (zagadnienie to ma również wymiar etyczny!). Zalet segregacji śmieci jest naprawdę wiele. Właściwa selekcja odpadów zapewnia:
ograniczoną ilość śmieci, które trafiają na składowiska;

 • lepszy recykling;
 • mniejszą eksploatację surowców naturalnych, gdyż produkty powracają w obieg dzięki recyklingowi;
 • spadek ilości nielegalnych wysypisk śmieci;
 • ograniczenie emisji toksycznych gazów i oszczędzanie energii;
 • zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych;
 • przekazanie młodszym pokoleniom właściwego wzorca zachowania i szerzenie świadomości proekologicznej.

Ciekawostka – mistrzowie segregacji śmieci

Najlepiej z segregacją śmieci radzą sobie Niemcy i Szwedzi. To w ich krajach najmniej śmieci trafia na wysypiska. Zgodnie z danymi w Niemczech recyklingowi podlega ponad 70% odpadów (w Polsce nieco ponad 20%).

Ciekawostką może też być fakt, że w ramach motywacji do właściwej selekcji odpadów, mieszkańcy przodujących w recyklingu krajów otrzymują pieniądze za oddanie plastikowych butelek do specjalnych automatów.

Selekcja śmieci – od prywatnego gospodarstwa domowego po wielką firmę produkcyjną

Człowiek ma olbrzymi wpływ na środowisko – zarówno jednostka produkująca odpady w zaciszu domowym, jak i osoby decyzyjne w wielkich firmach wytwarzających masowo tony odpadów. Selekcja śmieci jest już zjawiskiem powszechnie znanym. Zachęcają do niej m.in. naukowcy i ekolodzy.

Jeśli ta zachęta nie trafia do wszystkich, to zapewne Ustawa o odpadach i zawarta w niej kara pieniężna (dla firm nawet 1 000 000 zł!), potrafią przekonać tych, którzy się jeszcze wahają. Ale nie o wzbudzanie strachu tu chodzi. Chociaż faktycznie „strach się bać” na samą myśl o skali zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak świadomości ekologicznej i myślenia w skali globalnej.

Główna zasada segregacji śmieci w domu opiera się na oddzieleniu surowców od odpadów, których nie da się przetworzyć. Oddzielamy metale i tworzywa sztuczne, papier, a także szkło i odpady biodegradowalne (BIO). Pamiętajmy o odpadach niebezpiecznych, które należy składać w wyznaczonych do tego punktach np. w sklepach, aptekach czy w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy zużyte baterie, przeterminowane leki czy zużyty sprzęt AGD, RTV (tzw. elektroodpady).

A co jeśli prowadzisz biznes i chcesz usunąć rozmaite odpady? Może jesteś właścicielem biura, apteki, szpitala, przychodni weterynaryjnej, sklepu i jeszcze nie wiesz jak bezpiecznie wyrzucić odpady? Najlepiej wynająć firmę oferującą odbiór, wywóz i utylizację śmieci. W tej dziedzinie kompleksowe usługi świadczy firma Forest, oferując m.in.:

 • odbiór i utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • transport odpadów spożywczych,
 • profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów,
 • odbiór ścieków przemysłowych,
 • wywóz gruzu i odpadów budowlanych,
 • transport i utylizację odpadów przemysłowych.

Prócz odbioru, wywozu i utylizacji śmieci pomożemy Ci w sposób pomysłowy, kreatywny i innowacyjny nadać drugie życie niektórym odpadom – wystarczy, że zapoznasz się z regularnie publikowanymi na naszej stronie artykułami (w wielu z nich mówimy o upcyclingu).

To, że Ziemia jest planetą ludzi oznacza dla naszego gatunku wielki przywilej i tym większy obowiązek – pamiętajmy o tym na co dzień. Odwiedzaj naszą stronę regularnie – znajdziesz wiele wskazówek dotyczących tego, jak mądrze i odpowiedzialnie dbać o jedną z wielu planet we wszechświecie, ale dla nas – ludzi – najważniejszą.