Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to największe i najważniejsze wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to największe i najważniejsze wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju.

Termin 19-21.10.2022 Poznań

Ekspozycję targów POLECO tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, techniki komunalnej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza i klimatu, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Targi były dla nas okazją do nawiązania biznesowych kontaktów, spotkań z liderami i ekspertami z branży, zapoznaliśmy się z innowacyjnymi produktami, technologiami, usługami, wzięliśmy też udział w konferencjach dotyczących gospodarki odpadami:

  • ODPADY
  • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
  • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
  • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
  • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
  • RECYKLING ZSEiE
  • PALIWA RDF/SRF
  • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW