Postępowanie z odpadami medycznymi w trakcie epidemii – gdzie wyrzucać maseczki jednorazowe i rękawiczki lateksowe

Gdzie wyrzucać maseczki ochronne i rękawiczki lateksowe

Zachowanie ostrożności w dzisiejszej rzeczywistości jest niezwykle istotne. Aby działać w pełni bezpiecznie, należy mieć na uwadze również to, gdzie wyrzucamy nasze śmieci. Masowa produkcja i używanie maseczek oraz jednorazowych rękawiczek ma służyć naszemu bezpieczeństwu. W tym procesie musimy jednak pamiętać o odpowiedniej formie utylizacji tych śmieci. Czy wiesz, jak postępować z odpadami medycznymi w trakcie epidemii?

Publikacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W związku z epidemią i dużą ilościach medycznych odpadów, GIS ogłosił już w kwietniu zasady i wytyczne dotyczące tego, co należy robić z takimi odpadami. W wytycznych znajdują się odpowiedzi na pytania, jak zabezpieczyć nasze odpady medyczne, gdzie zutylizować zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego określają też, jak należy postępować z niebezpiecznymi odpadami – gdzie je wyrzucać, jakie pojemniki do tego służą itd. Twierdzi się, że odpady w postaci rękawiczek lateksowych i maseczek jednorazowych powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane lub powinny zostać zabrane przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Gdzie wyrzucać maseczki jednorazowe i lateksowe rękawiczki ochronne?

Odpady medyczne mogą być niebezpieczne, ponieważ znajdują się na nich zarazki. Jeszcze w przypadku osób zdrowych, utylizację takich odpadów można wykonać samodzielnie. Jednak szczególne kroki postępowania, trzeba powziąć w przypadku utylizacji maseczek i rękawiczek, które nosiła chora osoba. W takim wypadku należy napełnić worek na śmieci odpadami (wypełnia się odpadami około ¾ pojemności worka), szczelnie zamknąć i spryskać w miarę możliwości wirusobójczymi środkami.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że odpady zostaną odpowiednio zutylizowane, skorzystajmy z usług zewnętrznej firmy, która podejmuje szereg skutecznych, legalnych i bezpiecznych działań w procesie utylizacji maseczek jednorazowych i rękawiczek lateksowych. Jeżeli zaś mamy pewność, że obsługujące nas służby komunalne odbiorą te śmieci, skorzystajmy z ich pracy.

Szpitale – wywóz odpadów niebezpiecznych

Odpady produkowane w szpitalach są traktowane jako niebezpieczne. W placówkach medycznych znajdują się zarówno osoby, zdrowe, jak i chore, w tym personel i osoby przemieszczające się, pracujące w różnych miejscach. Liczba osób przebywających w szpitalach jest bardzo duża, a każdego pacjenta należy traktować na równi, dbając o jego zdrowie i życie. W tym przypadku utylizacją rękawiczek, maseczek i innych odpadów zajmują się zewnętrzne firmy i specjalistyczne zakłady. Firmy wywożą niebezpieczne odpady w specjalnie dostosowanych do tych potrzeb, czerwonych workach.

Wywóz niebezpiecznych odpadów – w tym tych, wytworzonych podczas epidemii – jest procesem kontrolowanym i zgodnym z wszelkimi wytycznymi ministerstwa. Odpowiednie zagospodarowanie śmieci daje gwarancję, że zostały one odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane podczas kontrolowanego procesu. Maseczki i rękawiczki osób zakażonych muszą być odpowiednio zutylizowane. Taką pewność daje usługa firmy zewnętrznej, która da nam odpowiednie zaświadczenie po odbytym procesie. Tym samym, nasz odm, zakład, czy placówka będą odciążone z odpowiedzialności za śmieci. Dbając o to, gdzie znajdą się odpady i w czyje ręce je powierzamy, dbamy o zdrowie wszystkich dookoła, a także o dobro środowiska i planety.

Nie zaśmiecajmy!

Nowe zasady i rozporządzenia dotyczące segregacji i utylizowania odpadów będą mieć szczególne znaczenia dla nas wszystkich. Już dzisiaj w Polsce indywidualne osoby, placówki medyczne, firmy, czy zakłady przemysłowe produkujące niebezpieczne odpady, płacą surowe kary za niedostosowanie się do tych przepisów. Segregacja śmieci, a w tym odbiór i wywóz odpadów zebranych podczas epidemii musi być procesem zgodnym z regulacjami i bezpieczeństwem. Pamiętajmy o tym również na co dzień, ponieważ Ziemię w czasie i po epidemii zalewają śmieci w postaci setek maseczek jednorazowych i lateksowych rękawiczek. Bądźmy rozważni, ostrożni i odpowiedzialni za nasze odpady.