Recykling szkła – technologia i korzyści dla środowiska

Recykling szkła

Szkło jest wyjątkowym materiałem, który może być całkowicie poddany recyklingowi, jednocześnie nie tracąc swoich pierwotnych właściwości i parametrów. Z tego też względu recykling szkła jest procesem, który nie tylko pozwala skutecznie oszczędzać energię i zasoby przemysłu szklanego, ale również efektywnie chroniąc środowisko naturalne. Dowiedz się, jak przebiega proces recyklingu szkła, co z niego powstaje oraz jakie korzyści zapewnia środowisku.

Technologia recyklingu szkła

Recykling szkła może być realizowany wyłącznie z wyrobów wyprodukowanych ze szkła sodowo-wapniowo-krzemowego. Z tego typu szkła wytwarzane są przede wszystkim bezbarwne oraz barwione butelki, słoiki oraz inne produkty szklane służące do przechowywania.

Technologia recyklingu szkła ogranicza jednak możliwość ponownego przetwarzania innych odpadów szklanych – luster, szklanek i kieliszków, szyb samochodowych czy okiennych oraz wyrobów ceramicznych i porcelanowych.

Takie produkty cechuje inna temperatura topnienia oraz odmienny skład chemiczny od szkła sodowo-wapniowo-krzemowego. Przerabianie tych wyrobów w procesie recyklingu szkła mogłoby doprowadzić do zaburzenia procesu wytapiania stłuczki szklanej oraz negatywnie wpłynąć na parametry wyrobów otrzymanych w procesie recyklingu.

Technologia recyklingu szkła sprowadza się do uzyskania z wyselekcjonowanych odpadów szklanych tzw. stłuczki szklanej. Źródłami pozyskiwania stłuczki szklanej są m.in. gospodarstwa domowe oraz indywidualni odbiorcy produktów szklanych pochodzących z konsumpcji. Poza tym istotnymi dostawcami stłuczki szklanej są podmioty produkujące stłuczkę – np. huty szkła, rozlewnie czy producenci wyrobów szklanych, a także producenci szkła.

Co powstaje z recyklingu szkła?

W procesie recyklingu szkła powstaje wspomniana oczyszczona i posortowana stłuczka szklana. Stłuczka ta może być następnie przetapiana i stanowić surowiec do produkcji dowolnych produktów szklanych – m.in.:

  • opakowań szklanych,
  • szkieł optycznych,
  • wsadów hutniczych,
  • mas ceramicznych,
  • grysów,
  • włókien szklanych,
  • kulek szklanych,
  • past czyszczących,
  • i wielu innych produktów szklanych.

Proces recyklingu szkła

Recykling szkła to wieloetapowy proces, który rozpoczyna się od selektywnej zbiórki odpadów szklanych. Odpady szklane muszą być posegregowane ze względu na swój kolor. Poza tym odpady muszą być dokładnie umyte, a z opakowań i innych wyrobów nadających się do recyklingu szkła usuwane są nalepki, etykiety, kleje, metalowe kapsle i zamknięcia czy farby i nadruki.

Technologia recyklingu szkła oczyszcza wyroby szklane w procesie ręcznego sortowania zanieczyszczeń nieorganicznych, a dalej usuwa ze szkła odpady organiczne w płuczkach wodnych. Kolejny proces recyklingu szkła to rozdzielanie wyrobów szklanych ze względu na ich kolor. Selekcja szkła jest realizowana przy wykorzystaniu separatorów elektrooptycznych.

Następnie tak oczyszczone i wyselekcjonowane szkło jest wstępnie kruszone, a dalej przechodzi magnetyczną segregację, która umożliwia usunięcie mniejszych zanieczyszczeń z drewna, papieru i folii, a następnie z zanieczyszczeń metalowych.

Dalej proces recyklingu szkła sprowadza się do rozdrobnienia stłuczki szklanej na kawałki o wymiarach do 35 mm. Tak rozdrobnioną stłuczkę kolejny raz poddaje się selekcjonowaniu w poszukiwaniu drobnych zanieczyszczeń oraz stłuczki szklanej o innej barwie. Niezwykle ważne jest, aby usunąć zwłaszcza zanieczyszczenia piaskiem, które mogą znacząco wpłynąć na strukturę wytopionego szkła.

Technologia recyklingu szkła kończy się w procesie przetapiania stłuczki na masę szklaną.

Recykling szkła a korzyści dla środowiska

Recykling szkła to wyjątkowo proekologiczny proces, który umożliwia 30-procentowe zużycie energii, 50-procentowe zużycie wody oraz ponad 50-procentowe zużycie surowców produkcyjnych przez przemysł szklany. Jedna tona stłuczki pozwala wygenerować oszczędności na poziomie 180 kg mączki wapiennej, 250 kg sody i aż 800 kg piasku.

Co więcej, jedna szklana butelka, którą poddaje się recyklingowi, zapewnia oszczędność energii, którą zużywa 100-watowa żarówka świecąca się nieprzerwanie przez 4 godziny.