Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne to popularny materiał, wykorzystywany w wielu branżach. Największym obszarem zastosowań tworzyw sztucznych w Europie jest sektor opakowań, który generuje prawie 40-procentowe zapotrzebowanie na ten materiał. Są one także wykorzystywane w budownictwie czy elektronice, a ze względu na ich szerokie zastosowanie kluczowy jest odpowiedni recykling. Czym charakteryzuje się recykling tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne – co to jest?

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z późn. zm.) pod pojęciem tworzyw sztucznych rozumie się “polimer, […] do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy”. Tworzywami sztucznymi nazywa się obszerną grupę materiałów syntetycznych lub półsyntetycznych, których wykorzystanie cały czas rośnie. Wyróżnia się wiele rodzajów tworzyw, ale do najpopularniejszych należą poliolefiny, ze względu na wręcz nieograniczone możliwości ich wykorzystania. Poliolefiny to rodzina tworzyw termoplastycznych obejmująca polietylen i polipropylen, dzieląca się na 4 grupy:

  • LDPE – polietylen małej gęstości (Low Density Polyethylen);
  • LLDPE – polietylen liniowy małej gęstości (Linear Low Density Polyethylen);
  • HDPE – polietylen dużej gęstości (High Density Polyethylen);
  • PP – polipropylen.

Wiele osób kojarzy tworzywa sztuczne przede wszystkim z foliami, które służą jako opakowania, np. folia bąbelkowa (inaczej folia pęcherzykowa) czy folia stretch. Warto pamiętać, że jeśli prowadzimy własne przedsiębiorstwo, jesteśmy zobligowani, aby dbać o właściwy recykling folii.

Recykling tworzyw sztucznych

Recykling folii stretch czy recykling folii bąbelkowej jest bardzo ważny dla środowiska, ale jest także obowiązkiem utworzonym przez państwo. W art. 16. pkt 1. wymienionej w powyższym akapicie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa się wymagania w stosunku do przedsiębiorców gospodarujących tworzywami sztucznymi. Ustawa wskazuje, że “przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany spełniać wymagania określone dla prowadzonej działalności w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym posiadać decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane.” Nie tylko jednak wskazane folie podlegają recyklingowi. Wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, które można wielokrotnie oddawać do recyklingu. Szacuje się, że dane tworzywo sztuczne można utylizować i ponownie odzyskać nawet kilka razy. To duża korzyść dla ochrony środowiska, ponieważ rozkład tworzyw trwa bardzo długo jest szkodliwy dla przyrody. Z odzyskanych z recyklingu tworzyw sztucznych produkuje się worki na śmieci, plastikowe pudełka i kosze, ekrany akustyczne, doniczki czy nawet meble ogrodowe.

Zastosowanie tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są szeroko wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Większość powszechnie stosowanych tworzyw wykazuje doskonałe właściwości termo- i elektroizolacyjne, a ich stosunkowo niewielka gęstość sprawia, że są bardzo lekkie. Występują pod wieloma postaciami i są elastyczne, dlatego łatwo nadać im określony kształt. Te cechy powodują, że tworzywa sztuczne stosuje się w produkcji opakowań, budownictwie i konstrukcjach, transporcie, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, rolnictwie, medycynie czy w sporcie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz tworzywa sztuczne, które powinieneś oddać do recyklingu, skorzystaj z oferty firmy Forest Odpady. Oferujemy odbiór folii oraz innych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu, dysponując własnymi samochodami i wyspecjalizowaną kadrą pracowników.