Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Informujemy, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Informujemy, że zgodnie z art. 76 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.2020poz. 797 z póżn.zm), roczne  sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), do dnia 15.03.2021r., za rok ubiegły 2020r.

„Zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny.”

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:

  • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z  nich powstającymi,
  • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi,

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są również na stronie bdo.mos.gov.pl w panelu „Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’