Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

sprawozdanie roczne 2019 bdo

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Informujemy, że dotychczasowy termin składania sprawozdań z odpadów to 15 marca każdego roku. Jednak w tym roku termin ten przesunięto. Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br.

Jak składać sprawozdanie BDO?

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach składamy tylko i wyłącznie przez rejestr BDO. W chwili obecnej na stronie BDO nie ma jeszcze możliwości utworzenia sprawozdania z odpadów za 2019. Pomimo tego proszę nie wysyłać sprawozdań w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego. Powiadomimy Państwa na naszej stronie o możliwości składania sprawozdań w systemie BDO.

Podstawa prawna: Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) art. 237ea. podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.