Day

21 sierpnia, 2020
RODO a niszczenie dokumentów z danymi osobowymi
Większość przedsiębiorstw posiada i przetwarza dokumenty zawierające dane osobowe, a więc wrażliwe informacje odnośnie swoich klientów czy partnerów biznesowych. W myśl ustawy RODO, dane te są objęte szczególnym nadzorem i ochroną – ich przetwarzanie powinno odbywać się tylko w czasie niezbędnym do realizacji celu, a następnie muszą zostać usunięte. Jak niszczyć dokumenty zawierające dane osobowe,...
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie