Day

Marzec 3, 2020
sprawozdanie roczne 2019 bdo
Dotychczasowy termin składania sprawozdań z odpadów to 15 marca każdego roku. Jednak w tym roku termin ten przesunięto. Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie