Day

Kwiecień 24, 2020
odpady medyczne instrukcje postępowania
Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie