Day

30 maja, 2020
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to każda część tuszy zwierzęcia albo każdy materiał pochodzenia zwierzęcego, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie