Day

19 czerwca, 2020
Odpady niebezpieczne
Czym są zgodnie z definicją odpady niebezpieczne? Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? Który z aktów prawnych reguluje zasady związane z gromadzeniem i utylizacją odpadów tego typu? Więcej na ten temat w tekście.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie