Day

21 lipca, 2020
Odpady budowlane
Polskie prawo wymaga od każdej osoby, która generuje gruz czy odpady budowlane do przestrzegania określonych zasad, związanych z ich przechowywaniem czy wywozem. Wiedza, co wchodzi w skład odpadów budowlanych oraz gdzie należy wyrzucić gruz, może w przyszłości uchronić Cię od dotkliwej kary finansowej.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie