Day

lipiec 15, 2023
recykling
Recykling odpadów to wciąż jedna z najskuteczniejszych metod zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi. Eksperci ostrzegają jednak, że chociaż kraje europejskie odnotowały wzrost poziomu recyklingu w ostatnim czasie, to tempo rozwoju tego procesu stopniowo zwalnia. Jak kraje europejskie radzą sobie dziś z gospodarką odpadami? Ile odpadów jest wytwarzanych i poddawanych recyklingowi na...
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie