Day

Marzec 9, 2021
Informujemy, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
Przypominamy, iż do dnia 28 lutego 2021 r. należało uiścić opłatę roczną.
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie