Baza wiedzy

odpady medyczne instrukcje postępowania

Odpady medyczne – obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania – kody i naklejki do oznaczenia odpadów

Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.
sprawozdanie roczne 2019 bdo

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Dotychczasowy termin składania sprawozdań z odpadów to 15 marca każdego roku. Jednak w tym roku termin ten przesunięto. Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br.
1 4 5 6