Category

Forestodpady
Gdzie wyrzucać maseczki ochronne i rękawiczki lateksowe
Zachowanie ostrożności w dzisiejszej rzeczywistości jest niezwykle istotne. Aby działać w pełni bezpiecznie, należy mieć na uwadze również to, gdzie wyrzucamy nasze śmieci. Masowa produkcja i używanie maseczek oraz jednorazowych rękawiczek ma służyć naszemu bezpieczeństwu. W tym procesie musimy jednak pamiętać o odpowiedniej formie utylizacji tych śmieci. Czy wiesz, jak postępować z odpadami medycznymi w...
Niszczarka do dokumentów
Każdy z nas miał w ręku umowę lub dokument, który po wygaśnięciu można było zniszczyć i wyrzucić. Niekiedy przydała się biurowa niszczarka do dokumentów. Jednak w przypadku funkcjonowania placówki, firmy, organizacji, instytucji lub korporacji, wszelkie dane osobowe, przechowywane w bazach danych, muszą zostać zniszczone zgodnie z procedurami oraz aktualną wersją rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych....
Recykling szkła
Szkło jest wyjątkowym materiałem, który może być całkowicie poddany recyklingowi, jednocześnie nie tracąc swoich pierwotnych właściwości i parametrów. Z tego też względu recykling szkła jest procesem, który nie tylko pozwala skutecznie oszczędzać energię i zasoby przemysłu szklanego, ale również efektywnie chroniąc środowisko naturalne. Dowiedz się, jak przebiega proces recyklingu szkła, co z niego powstaje oraz...
Recykling tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne to popularny materiał, wykorzystywany w wielu branżach. Największym obszarem zastosowań tworzyw sztucznych w Europie jest sektor opakowań, który generuje prawie 40-procentowe zapotrzebowanie na ten materiał. Są one także wykorzystywane w budownictwie czy elektronice, a ze względu na ich szerokie zastosowanie kluczowy jest odpowiedni recykling. Czym charakteryzuje się recykling tworzyw sztucznych?
RODO a niszczenie dokumentów z danymi osobowymi
Większość przedsiębiorstw posiada i przetwarza dokumenty zawierające dane osobowe, a więc wrażliwe informacje odnośnie swoich klientów czy partnerów biznesowych. W myśl ustawy RODO, dane te są objęte szczególnym nadzorem i ochroną – ich przetwarzanie powinno odbywać się tylko w czasie niezbędnym do realizacji celu, a następnie muszą zostać usunięte. Jak niszczyć dokumenty zawierające dane osobowe,...
Odpady budowlane
Polskie prawo wymaga od każdej osoby, która generuje gruz czy odpady budowlane do przestrzegania określonych zasad, związanych z ich przechowywaniem czy wywozem. Wiedza, co wchodzi w skład odpadów budowlanych oraz gdzie należy wyrzucić gruz, może w przyszłości uchronić Cię od dotkliwej kary finansowej.
Odpady niebezpieczne
Czym są zgodnie z definicją odpady niebezpieczne? Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? Który z aktów prawnych reguluje zasady związane z gromadzeniem i utylizacją odpadów tego typu? Więcej na ten temat w tekście.
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to każda część tuszy zwierzęcia albo każdy materiał pochodzenia zwierzęcego, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
worki na odpady medyczne
Segregacja odpadów medycznych to jeden z podstawowych obowiązków każdej placówki o charakterze medycznym. Ze względu na charakter opadów produkowanych w tego typu miejscach, ich segregacja została ściśle określona przez prawo. Dotyczy to w szczególności worków, lodówek i pojemników na odpady. Jakie warunki muszą spełniać, aby można było w nich składować odpady medyczne?
1 5 6 7 8
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie